Aikataulut ja lipunosto - etusivu

Date: 2017-08-06 23:43

VR:n henkilö liikennejohtaja Antti Jaatinen kertoi keskiviikkona, että VR:n johto pä ä tti lakkautusuhasta viime viikolla. Johto tiedotti tilanteen eilen hallintoneuvostolle.

Repa Reittiopas

Alaikä iset tytö t pahoinpitelivä t 97-vuotiaan miehen sunnuntai-iltana Intercity-junan tupakkavaunussa Mä ntyharjulla Etelä -Savossa.

Timetables

Yö junaliikennettä ei ole pyritty elvyttä mä ä n innovatiivisella markkinoinnilla tai esimerkiksi avaamalla sitä kilpailulle kuten kapinalliset toteavat. Johdonmukaisuutta kummempaa ei liikenneministeriö ltä edellytetä : tappiollinen Itä -Suomen lentoliikenne on jo kilpailutettu. Onkin outoa, ettei ministeriö vaadi VR Osakeyhtiö ltä uusia ajatuksia ja luovuutta kuten esimerkiksi yksityisiltä paikallisradiokanavilta. Nykyisestä pysä htyneisyydestä pä ä stä ä n eroon vain sallimalla uudet ajatukset ja liikennö itsijä t.

Resiina - Artikkeli

Poliisi on pyytä nyt VR:ltä selvitystä aiheuttiko ilkivalta vaaratilanteita. Henkilö vahinkoja ei syntynyt. Helsingin kä rä jä oikeus vangitsi miehen keskiviikkona epä iltynä liikennetuhotyö stä . Teosta tuomitaan vä hintä ä n neljä kuukautta ja enintä ä n neljä vuotta vankeutta.

Taajamajunaliikenteen jatkuminen Kotka-Kouvola vä lillä on viime vuosina ollut useasti uhattuna, koska liikennemä ä rä t eivä t ole tyydyttä neet VR:ä ä . Kotkan liikenteen rahoitus on ollut monta kertaa katkolla.

Jyvä skylä n ja Tampereen vä lisen junaradan kunnostustyö t etenevä t ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Junaliikenteen on tarkoitus alkaa 5. pä ivä syyskuuta.

Tampereelta Turkuun aamukuudelta lä htevä niin kutsuttu laivajuna myö hä styy aikataulusta noin puoli tuntia ja on perillä Turun satamassa arviolta puoli yhdeksä ltä . Turusta Tampereelle kello lä htevä juna korvataan linja-autolla. Torstaina kolmen junan matkustajat kuljetettiin tapahtumapaikan ohi linja-autoilla.

Helsingin ja Pietarin vä lille ei saada kä yttö ö n Pendolino-tyyppisiä junia vielä vuonna 7558, kuten aiemmin on kaavailtu, YLEn Radiouutiset kertoo.

Jä rvenpä ä lä iset ovat huolestuneet valtion aikeista karsia oikoradan vuoroja. Jä rvenpä ä haluaa lä hiliikennejunien pysä htyvä n oikoradan varteen rakennettavalle Haarajoen asemalle. Haarajoen aseman tienoo on Jä rvenpä ä n merkittä vin kasvualue lä himmä n vuosikymmenen aikana. Jä rvenpä ä n kaupunginjohtaja Erkki Kukkosen mukaan valtion on vä lttä mä tö ntä turvata oikoradan lä hiliikennevuorot. Liikennepalveluyksikö n pä ä llikkö Juhani Tervala Liikenneministeriö stä uskoo asian ratkeavan budjettiriihessä .

- Pientä epä varmuutta tä ssä nä yttä ä olevan, vaikka rata pä ä sikin takaisin listalle, Niemelä pohtii.